TJ Sokol Přídolí má dnes 78 členů sdružených v oddílech kopané a stolního tenisu.

Tělovýchovná Jednota Sokol Přídolí byla založena v průběhu zimního období na přelomu roku 1961/62 a skládala se z 31. členů a jejich sportovní činnost byla převážně zaměřena na cvičení na základním tělovýchovném nářadí.
1. června 1964 bylo sehráno přátelské utkání Přídolí – Práčov. Toto utkání bylo podnětem k řádné registraci hráčů a byly zahájeny přípravy k přípravné práce pro zřízení fotbalového hřiště v areálu bývalého JZD. Hřiště bylo vybudováno zjara následujícího roku. V této době měl fotbalový oddíl již tolik zájemců, že bylo možno ustanovit ,,B“ mužstvo a žákovský oddíl, do kterého byli zapojeni i hráči z okolních obcí jako z Mirkovic, Zubčic a Českého Krumlova.
Při příležitosti tradiční Vavřinecké pouti byl v srpnu 1966 sehrán 1. pouťový fotbalový turnaj, který se každoročně dosud udržuje.
Z důvodu expanze tehdejšího JZD bylo nutno vybrat nový pozemek a na něm zbudovat nové hřiště, protože stávající areál byl tehdejším JZD pohlcen 25. září 1976 byl provoz na novém hřišti zahájen slavnostním výkopem v mistrovském utkání proti mužstvu Artypy Holubov.
Za celé období od vzniku TJ v naší obci se celkově vystřídal poměrně velký počet členů i hráčů. Nedostatkem je, že v současné době nemá fotbalový oddíl dostatek aktivních hráčů z obce, takže v sestavě hostuje řada hráčů z Českého Krumlova, ale i jiných obcí z okolí, nemá však družstvo žáků, které by zabezpečovalo postupné doplňování kádru mužstva.
V současnosti hraje oddíl kopané v okresní soutěži mužů a se střídavými úspěchy se snaží dostat do vyšší soutěže.
Oddíl kopané nemá žádného sponzora a tak jediným kdo finančně podporuje rozvoj sportu je Obec Přídolí.
TJ Sokol Přídolí má v současné době ještě oddíl stolního tenisu, který začal hrát pod názvem místní TJ v roce 1997, když v této době hráči tohoto oddílu našli odpovídající zázemí pro svou činnost právě v naší obci.
Oddíl stolního tenisu zahájil svou činnost v roce 1974 pod názvem TJ Slavoj Český Krumlov. Družstva žáků a dorostu hráli v okresních soutěžích a oddíl krajskou soutěž. Pod tímto názvem oddíl fungoval do roku 1978, kdy se změnil jeho název na TJ Otavan Český Krumlov. V té době měl oddíl asi 10 členů, ale stále se umis»oval na předních příčkách tabulky v rámci krajské soutěže. V roce1981 se oddíl sloučil s oddílem TJ státní statky Kájov a to z důvodu malého počtu hráčů a po sloučení s Kájovem se počet hráčů opět ustálil na cca. 10-ti hráčích a oddíl dosahoval stále výborných výsledků.
V roce 1990 byl oddíl nucen se opět přestěhovat z důvodu nedostatku prostředků a stále se zhoršujících podmínek v důsledku všeobecného úpadků státních statků, a proto začal hrát ve Větřní pod názvem ISŠ Větřní. V této době se oddíl začal hráčsky výrazněji prosazovat a postoupil do nejvyšší krajské soutěže tedy do divize. V roce 1997 bylo jasné, že ISŠ Větřní končí a že nebude v provozu tělocvična a proto oddíl hledal nové prostory a zázemí. Nová sezóna 1997 – 1998, tak již začala ve zdejší tělocvičně a pod názvem TJ Sokol Přídolí. V tomto období měl oddíl již tři družstva a léta 2000-2001-2002 byla v dosavadní historii oddílu nejúspěšnější. ,,A“ družstvo zůstalo na druhé příčce v divizi a zůstalo jen krůček od postupu do 3. ligy. Dva nejlepší hráči v té době přestoupili do Prachatic, aby si již uvedenou 3. ligu zahráli – to se však podepsalo na výsledcích jejich mateřského oddílu.
V současnosti se oddíl hraje krajský přebor i soutěž a doufá, že opět výrazným způsobem zasáhne do dění ve stolním tenisu v rámci Jihočeského kraje. Oddíl pořádá tradiční a již velmi známý Velikonoční turnaj, kterého se zúčastňují pravidelně i hráči z 3. ligy. Oddíl stolního tenisu má své žákovské družstvo, a tak si může do budoucnosti vychovávat své nástupce.